Verantwoording

Verantwoording publicatie van de audiopreken op PrekenWeb.

Voor het plaatsen van de audiopreken die op PrekenWeb staan, is toestemming gegeven door de predikant die de preek gehouden heeft of na overlijden of bij ziekte, door diens zaakgelastigde. Het uittypen en gebruiken van deze preken voor leesdiensten is alleen toegestaan na toestemming van de betreffende predikant/zaakgelastigde. Bij hem rusten de auteursrechten en de preken hebben daarmee ook auteursbescherming.

Verantwoording publicatie van de leespreken op PrekenWeb.

De preken die als leespreek op PrekenWeb staan, zijn afkomstig van een eerder door een predikant uitgesproken preek. Voor de bewerking van deze audio preken is toestemming verleend door de betreffende predikant, of als deze is overleden, door zijn zaakgelastigde.

Na deze toestemming wordt door PrekenWeb de taal van de gesproken preek omgevormd tot een leespreek. Deze bewerking is een veel omvattend en nauwkeurig proces. Spreektaal gaat gepaard met een heleboel non-verbale communicatie die de luisteraar in een leesdienst mist. De preek wordt zo consciëntieus mogelijk omgevormd tot een preek die geschikt is voor de leesdienst. Ook wordt de preek gecorrigeerd op de Nederlandse taal zodat de preken de toets van onze taal kunnen doorstaan.

Als de preek gecorrigeerd is, wordt toestemming gevraagd aan de predikant of zaakgelastigde voor publicatie. Veranderingen in de preek worden uitsluitend aangebracht in overleg met de predikant of door de predikant zelf. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van alle op PrekenWeb gepubliceerde preken berust dus geheel bij de predikant die de preek gehouden heeft, of als die overleden is, bij zijn zaakgelastigde.