Preken van Ds. J.W. Verweij

Zoek Wis filtersGeavanceerd Zoekopdracht bewaren Rss feed


Johannes 14 : 21

De vrucht van de eenzijdige liefde Gods in de voortgang van de kennis van de Middelaar

Lukas 16 : 2b

De hemelse Eigenaar en de onrechtvaardige rentmeester

Lukas 3 : 1 - 2

De zaligmakende roeping van Johannes de Doper tot de arbeid in het Koninkrijk Gods

Markus 9 : 23 - 24

Jezus verlost de maanzieke knaap uit de macht en heerschappij van de duivel

Markus 4 : 26 - 29

De Koning der Koningen openbaart de komst van Zijn koninkrijk

1 Petrus 1 : 3

Christus' opstanding, de grond van de levende hoop van Gods kinderen

Judas 1 : 23

De hemelse opdracht tot redding van de goddeloze

Handelingen 3 : 22 - 25

Christus, de allerhoogste Profeet en Leraar ter gerechtigheid

Lukas 2 : 34

Christus' komst, die een val en opstanding van velen in Israël zal zijn

Markus 6 : 17 - 20

De prediking van Gods genade door Johannes de Dopen aan het hof van Herodus keert terug

Mattheüs 3 : 10

De wegbereiding voor Christus door de prediking van Johannes de Doper

94 Resultaten

Cached until 18-9-2019 23:12