Ds. W.A. Zondag - Psalmen 123 : 2

Afspelen

In dienst bij God

Psalmen 123
3-9-2023
Gemeenschap
Gehoorzaamheid
Gebedsleven

Leestips:

Psalm 27 (Een ding begeerd)

Psalm 120-134 (Liederen van de opgang)

Matth. 23: 1-12 (Eén is uw Meester)

 

Citaat: ‘Onze ogen wachten op de Heere, het oog van de begeerte en van het gebed, en het oog des vertrouwens, van de hoop en verwachting, het verlangende oog. Onze ogen moeten op God zijn, als de Heere en als onze God, totdat Hij ons genadig zij’. Matthew Henry.

 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png

 

Afbeelding: de trappen die toegang geven tot het tempelcomplex. Rechts zoals u ze nu nog in Jeruzalem kan zien. Vanaf deze trappen werden de pelgrims die weer naar huis gingen toegezongen.

 

Gespreksvragen:

 

1. Waarom kan Psalm 123 alleen oprecht worden gezongen als iemand is wedergeboren? Leg in dit verband eens uit: ‘van nature geldt: geen God, geen meester’. Wat verandert er in de wedergeboorte?

2. Wedergeboorte en geloof in de Heere Jezus brengt een mens terug in de gemeenschap met God. Wat is dat ‘gemeenschap’?

3. In de Psalm wordt het beeld van een slaaf en een slavin gebruikt. Dat lijkt op een onvrijwillige dienst. Waarom mag een kind van God zich toch een ‘slaaf van God’ noemen? Lees bijvoorbeeld hoe Petrus zich noemt: ‘een dienstknecht’ (2 Petr. 1:1).

4. De dichter spreekt van het zien op Gods hand. Leg eens uit wat Gods hand in ons leven doet? Waarom past de gezongen of te zingen Ps. 103 vers 11 goed bij de tekst?

5. De dichter moet van genade leven. Waarom? En u? Dat betekent ook een uitzien naar genadegaven. Welke gaven zijn dat?

 

Voor de jongste kinderen:

 

1. In de preek werd een kind van God vergeleken met een slaaf. Wat is een slaaf?

2. Best vreemd toch, dat een kind van God eigenlijk een ‘slaaf van God is’? Waarom vindt een kind van God dat fijn? Antwoord: omdat de Heere een ……………………… God is. Vul maar in.

3. Een kind van God wil gehoorzaam aan de Heere zijn. Hoe blijkt dat? Antwoord: dan wil hij of zij luisteren naar de ……………………………… van de Heere.

4. Welke is juist? a) Een kind van God op aarde wil niet meer zondigen, b) een kind van God zal op aarde nooit zondigen, c) een kind van God mag gewoon zondigen want God vergeeft het.

Psalmen 123 : 2

Psalmen 123
2
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.

Delen & Download

Download preek