Ds. W.A. Zondag - Mattheüs 15 : 24 - 28

Afspelen

Hoe een onwaardige tot Jezus gaat

13-8-2023
Haar afkomst
Haar nood
Haar verwachting
Haar beproeving
Haar blijdschap

MattheĆ¼s 15 : 24 - 28

Mattheüs 15
24
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
25
En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
26
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
27
En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.
28
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Delen & Download

Download preek