Ds. R.A.M. Visser - Habakuk 3 : 17 - 18

Afspelen

Vreugde in God

2-11-2022
Alhoewel...
Nochtans...

Habakuk 3 : 17 - 18

Habakuk 3
17
Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal;
18
Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Delen & Download

Download preek