Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 9 : 10 - 11

Afspelen

Saulus ontvangt Gods genade

9-7-2023
Zijn godsdienst zonder Jezus
De leerschool van het gebed
God stuurt een discipel van Jezus

Handelingen 9 : 10 - 11

Handelingen 9
10
En er was een zeker discipel te Damaskus, met name Ananias; en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere!
11
En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.

Delen & Download

Download preek