Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 4 : 1 - 6

Afspelen

De geesten beproeven

10-7-2022
De opdracht
De kenmerken
De bemoediging

1 Johannes 4 : 1 - 6

1 Johannes 4
1
Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2
Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
4
Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
5
Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6
Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Delen & Download

Download preek