Ds. S.W. Janse - Handelingen 5 : 40 - 42

Afspelen

Gods woord gaat voort

11-6-2023
Het lijden van de kerk
De vreugde van de kerk
De boodschap van de kerk

Handelingen 5 : 40 - 42

Handelingen 5
40
En zij gaven hem gehoor; en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geselden zij dezelve, en geboden hun, dat zij niet zouden spreken in den Naam van Jezus; en lieten hen gaan.
41
Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.
42
En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.

Delen & Download

Download preek