Ds. S.W. Janse - Handelingen 5 : 38 - 39

Afspelen

Gamaliels raad

18-6-2023
Godsdienstig werk
Mensenwerk
Gods Werk

Handelingen 5 : 38 - 39

Handelingen 5
38
En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen, en laat hen gaan; want indien deze raad, of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden.
39
Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.

Delen & Download

Download preek