Ds. R.A.M. Visser - Habakuk 2 : 20

Afspelen

De HEERE regeert

2-10-2022
De dienst van de zonde
De macht van God

Habakuk 2 : 20

Habakuk 2
20
Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!

Delen & Download

Download preek