Ds. W.A. Zondag - Johannes 18 : 4 - 8

Afspelen

De grote Ambtsdrager in de olijvenhof

29-3-2023
Zijn Profetische alwetendheid
Zijn koninklijke almacht
Zijn priesterlijke overgave
Weekdienst in een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Johannes 18 : 4 - 8

Johannes 18
4
Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij?
5
Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.
6
Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.
7
Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazarener.
8
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.

Delen & Download

Download preek