Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 2 : 1 en 4

Afspelen

Het Pinksterfeest in Jeruzalem

28-5-2023
Het oogstfeest is aangebroken

De discipelen worden vervuld met de Geest

Door het talenwonder wordt God verheerlijkt
Vanwege deze feestdag wordt na de dienst het lied: Er komen stromen van zegen, gezongen.

1 Er komen stroomen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

refrein:
Stroomen, stroomen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stroomen, o Heer.

2 Er komen stroomen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

refrein

3 Er komen stroomen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

refrein

Handelingen 2 : 1 en 4

1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek