Ds. A.T. Vergunst - Handelingen 1 : 4, 5 en 14

Afspelen

Het gebed voor de doop met de Heilige Geest

21-5-2023
Een beloofde gave voor de predikers
Een nodige gave voor Gods kerk
Een gezegende gave voor de verloren zielen binnen en buiten de kerk

Handelingen 1 : 4, 5 en 14

4. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

Delen & Download

Download preek