Ds. R.A.M. Visser - Habakuk 1 : 1 - 5

Afspelen

De last van Habakuk

21-8-2022
Het gebed van Habakuk (vs 4)
Het antwoord van God (vs 5)
Dit is deel 1 van de serie Habakuk

Habakuk 1 : 1 - 5

Habakuk 1
1
De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft.
2
HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet!
3
Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op.
4
Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor.
5
Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

Delen & Download

Download preek