Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 21 : 19 - 22

Afspelen

De toekomst van Petrus

14-5-2023
Hij volgt onder het kruis
Hij volgt Christus na
Dit is deel 4 van 4

Johannes 21 : 19 - 22

19b. Dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij. 20. En Petrus, zich omkerende, zag den discipel volgen, welken Jezus liefhad, die ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U verraden zal? 21. Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? 22. Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij

Delen & Download

Download preek