Ds. H. Brons - Filippenzen 3 : 8 - 10

Afspelen

Het geheim van Paulus' leven

16-4-2022
Levende kennis
Beschermende gerechtigheid
Gedeelde opstandingskracht

Filippenzen 3 : 8 - 10

Filippenzen 3
8
Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.
9
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;
10
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

Delen & Download

Download preek