Ds. J.B. Zippro - Kolossenzen 3 : 1 - 3

Afspelen

Paulus' opwekking aan de gemeente van Kolosse

22-5-2022
De noodzaak van deze opwekking
De inhoud van deze opwekking
De reden voor deze opwekking

Kolossenzen 3 : 1 - 3

Kolossenzen 3
1
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Delen & Download

Download preek