Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 21 : 7 - 12

Afspelen

De derde openbaring van Jezus aan Zijn discipelen

23-4-2023
Het is de Heere
Verse vis, tot de maaltijd genodigd
Jezus volgen, lijden voor Jezus
Dit is deel 2 van 4

Johannes 21 : 7 - 12

Johannes 21
7
De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp zichzelven in de zee.
8
En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen.
9
Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.
10
Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.
11
Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet.
12
Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was.

Delen & Download

Download preek