Ds. D.W. Tuinier - 2 Koningen 13 : 21

Afspelen

Het graf van Elisa

8-5-2022
Een ernstige werkelijkheid
Een heerlijke Godsgetuigenis

2 Koningen 13 : 21

2 Koningen 13
21
En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten.

Delen & Download

Download preek