Ds. W. Visscher - Jozua 1 : 1

Afspelen

De intocht in Kanaan

Jozua 1
21-9-2022

Jozua 1 : 1

Jozua 1
1
Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende:

Delen & Download

Download preek