Ds. R.A.M. Visser - Lukas 22 : 35 - 38

Afspelen

Het onderwijs na het Pascha

Lukas 22
26-3-2023
Jezus' onderzoek
Jezus' toerusting
Jezus' eenzaamheid

Lukas 22 : 35 - 38

Lukas 22
35
En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets.
36
Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.
37
Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde.
38
En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.

Delen & Download

Download preek