Ds. A. Vergunst - Lukas 22 : 14 - 18

Afspelen

Onderwerp

Lukas 22
14-3-1971
Jezus' aanzitten met Zijn discipelen aan het Pascha

Lukas 22 : 14 - 18

Lukas 22
14
En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.
15
En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;
16
Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.
17
En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden.
18
Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.

Delen & Download

Download preek