Ds. W.C. Lamain - Johannes 21 : 15

Afspelen

Onderwerp

23-4-1975

Johannes 21 : 15

Johannes 21
15
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.

Delen & Download

Download preek