Ds. W.C. Lamain - Johannes 21 : 15

Afspelen

Onderwerp

23-4-1975
De genadegiften en de roepingen Gods zijn onberouwelijk
Door God op de lijst geplaatst
Zelf alles gedaan om de naam ervan af te krijgen
Toch door de onveranderlijke liefde Gods op de lijst gebleven

Johannes 21 : 15

Johannes 21
15
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.

Delen & Download

Download preek