Ds. S.W. Janse - Numeri 16 : 47b - 48

Afspelen

Onderwerp

Numeri 16
19-2-2023
De hogepriester staat tussen de doden en de levenden
Een valse beschuldiging (vs 41)
Een Goddelijk ingrijpen (vs 42, 45)
Een verzoenend offer (vs 47b-48)

Numeri 16 : 47b - 48

47b. en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk; en hij leide reukwerk daarin, en deed verzoening over het volk. 48. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden.

Delen & Download

Download preek