Ds. W.C. Lamain - Genesis 32 : 28 - 29

Afspelen

De naamsverandering van Jakob naar Israel

Genesis 32
13-8-1970
Preek over Gen 32: 28 & 29

Genesis 32 : 28 - 29

Genesis 32
28
Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.
29
En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.

Delen & Download

Download preek