Ds. A. Vergunst - 1 Korinthe 11 : 28 - 29

Afspelen

Een ernstige aansporing tot zelfbeproeving

De aard van de zelfbeproeving
De zonde waartegen de apostel waarschuwt
Het vreselijk oordeel in het licht waarvan de noodzaak tot zelfbeproeving betuigd wordt

1 Korinthe 11 : 28 - 29

1 Korinthe 11
28
Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.
29
Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

Delen & Download

Download preek