Ds. A. Vergunst - Jesaja 42 : 3

Afspelen

Gods nederbuigend ontfermen over Zijn volk

Jesaja 42
Het volk over hetwelk zich deze ontferming uitstrekt
Het heil dat de Heere in Zijn ontferming bereid heeft

Jesaja 42 : 3

Jesaja 42
3
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

Delen & Download

Download preek