Ds. W.A. Zondag - Jesaja 28 : 16

Afspelen

Christus als de hoeksteen van Sion 

Jesaja 28
8-12-2022
beloofd
verworpen
bewonderd
Ook komt de tekst uit Psalm 118 vers 22-23.
In deze adventstijd is het ook een preek die betrekking heeft op het Heilig Avondmaal, waarvoor deze gemeente een extra weekdienst belegd.

Jesaja 28 : 16

Jesaja 28
16
Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.

Delen & Download

Download preek