Ds. D.W. Tuinier - Filippenzen 3 : 20 - 21

Afspelen

Hemelse wandel

19-12-2021
De diepe inhoud
De zalige vrucht hieruit

Filippenzen 3 : 20 - 21

Filippenzen 3
20
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
21
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Delen & Download

Download preek