Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 19 - 23

Afspelen

Het gebed van Paulus voor de gemeente

Efeze 1
9-10-2022
Belijdt hij de grootheid van Gods kracht voor de gelovigen
Het koningschap van Christus over heel de wereld
Het hoofd zijn van Christus over de gemeente als Zijn lichaam
Dit is het zevende en laatste deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 19 - 23

Efeze 1
19
En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20
Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21
Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22
En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23
Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Delen & Download

Download preek