Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 15 - 18

Afspelen

Het gebed van Paulus voor de gemeente

Efeze 1
2-10-2022
Hij dankt voor de bewezen genade
Hij bidt om opwas (groei) in de genade
Dit is het zesde deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 15 - 18

Efeze 1
15
Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
16
Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17
Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18
Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Delen & Download

Download preek