Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 11 - 14

Afspelen

Lof aan God voor de geestelijke zegeningen

Efeze 1
11-6-2022
De werking van de Heilige Geest
Het zegel van de Geest
Het onderpand van de Geest
Dit is het vijfde deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 11 - 14

Efeze 1
11
In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;
12
Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.
13
In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
14
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Delen & Download

Download preek