Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 7b - 10

Afspelen

De stroom van geestelijke zegeningen

Efeze 1
4-9-2022
De overvloed van Gods genade
Gods grote geheim
De komende heerlijkheid
Dit is het derde deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 7b - 10

Efeze 1
7
In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
8
Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
9
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
10
Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

Delen & Download

Download preek