Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 5 - 7

Afspelen

Een loflied op Gods genade

Efeze 1
21-8-2022
Aangenomen tot kinderen
Begenadigd in de geliefde
Verlost door Zijn bloed
Dit is het tweede deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 5 - 7

Efeze 1
5
Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.
6
Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
7
In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

Delen & Download

Download preek