Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 1 : 3 - 4

Afspelen

Het wonder van de gemeente

Efeze 1
31-7-2022
Het wezen van de gemeente
De oorsprong van de gemeente (de verkiezing)
Het doel van de gemeente
Dit is het eerste deel in een zevental preken over Efeze 1.

Efeze 1 : 3 - 4

Efeze 1
3
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
4
Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Delen & Download

Download preek