Ds. J.W. Verweij - Judas 1 : 17 - 20

Afspelen

Gods gemeente bewaard door Jezus Christus

Judas 1
14-6-2015
De dwaling in het heden
De dwaling in het verleden
De bewaring in het verleden en in het heden

Judas 1 : 17 - 20

Judas 1
17
Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus;
18
Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen.
19
Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.
20
Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest;

Delen & Download

Download preek