Ds. C. Harinck - Lukas 5 : 8

Afspelen

Een zondaar aan Jezus voeten

Lukas 5
Wat Petrus aan Jezus voeten bracht.
Wat Petrus aan Jezus voeten beleed.
Wat Petrus aan Jezus voeten vond.

Lukas 5 : 8

Lukas 5
8
En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieen van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.

Delen & Download

Download preek