Ds. R. Kattenberg - Openbaring 7 : 9

Afspelen

Johannes ziet de gezaligden in den hemel

19-6-2022
Hun getal
Hun herkomst

Openbaring 7 : 9

Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam,

Delen & Download

Download preek