Ds. A.A. Brugge - Jesaja 44 : 3 - 5

Afspelen

Het werk van de Heilige Geest

Jesaja 44
19-6-2022
Hoe Zijn Persoon wordt afgebeeld
Wie Zijn komst wordt toegezegd
Waaraan Zijn werk wordt opgemerkt

Jesaja 44 : 3 - 5

Jesaja 44
3
Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
4
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.
5
Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israel.

Delen & Download

Download preek