Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 2 : 19 - 21

Afspelen

Wonderen en tekenen in het laatste der dagen

5-6-2022
Het tijdperk van de Geest
De signalen van de eindtijd
Het vredesaanbod van de Geest (volgt in deel 2)
Deze preek is het eerste deel van twee preken over dit onderwerp.
(Op 2e pinksterdag is de ze preek gehouden)

Na de dienst wordt het Pinksterlied 'Stromen van zegen' gezongen:

Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.

Refrein:

 

Handelingen 2 : 19 - 21

Handelingen 2
19
En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
20
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21
En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Delen & Download

Download preek