Ds. W. Visscher - Handelingen 1 : 9 - 11

Afspelen

De hemelvaart

13-5-2021
Wat Jezus voorafgaande aan de hemelvaart tegen zijn discipelen zegt.
Hoe Jezus naar de hemel is gegaan.
Welke boodschap er vanuit de hemel komt.

Handelingen 1 : 9 - 11

Handelingen 1
9
En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek