Ds. S.W. Janse - Lukas 24 : 25 - 27

Afspelen

De Levensvorst onderwijst op weg naar Emmaus

Lukas 24
8-5-2022
Bestraffend onderwijs (vs 25)
Ontdekkend onderwijs (vs 26)
Schriftuurlijk onderwijs (vs 27)

Lukas 24 : 25 - 27

Lukas 24
25
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
26
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

Delen & Download

Download preek