Ds. C.G. Vreugdenhil - Mattheüs 6 : 31 - 33

Afspelen

Geeft God en Zijn koninkrijk de eerste plaats

9-3-2022
De vermaning om niet bezorgd te zijn
De aansporing om eerst het koninkrijk van God te zoeken
De belofte dat God zal zorgen

MattheĆ¼s 6 : 31 - 33

Mattheüs 6
31
Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Delen & Download

Download preek