Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 9 : 30 - 31

Afspelen

Met Jezus op de berg

Lukas 9
27-2-2022
Bemoediging voor Jezus
De lessen voor de discipelen
Het getuigenis van de Vader

Lukas 9 : 30 - 31

Lukas 9
30
En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.
31
Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem.

Delen & Download

Download preek