Ds. W.A. Zondag - Spreuken 30 : 29 - 31

Afspelen

De levenswandel van

13-2-2022
Een leeuw, windhond en bok
Een koning in de strijd
Christus en de christen
Liturgie:
Psalm 119: 10, 17
Psalm 119: 19
Lezen: Spreuken 30: 18-33
Psalm 84: 2, 4, 5
Psalm 34: 5, 6
Psalm 45: 1

Geloofsbelijdenis:
art. 12 Heidelberger Catechismus:
Vraag: Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben; opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.

Gespreksvragen:
1. Wie is Agur en waarom kunnen wij wat van hem leren?
2. Dieren worden in de Bijbel gebruikt om van te leren. Vorig jaar in de jongerendienst ging het over de: mieren, klipdassen, sprinkhanen en spinnen. Weet je nog wat wij van die dieren kunnen leren?
3. De vorige keer ging het over kleine dieren. Nu gebruikt Agur grote dieren. Wat is er zo kenmerkend aan de leeuw?
4. Naast de leeuw worden genoemd: windhond en bok. Welke alternatieven zijn er voor ‘windhond’? En waarom passen zij bij de leeuw?
5. De drie dieren worden gevolgd door een koning in de strijd. Wat is er zo bijzonder aan zo’n koning?
6. De beelden van de dieren en de koning kunnen worden toegepast op de Heere Jezus. Waarom?
7. De beelden passen ook op de christen. Leg eens uit hoe jij ‘koning’ kunt zijn.

Voor de kinderen:
1. In de Bijbel gaat het best vaak over dieren. Weet jij er een paar te noemen?
2. Wat kunnen wij leren van een leeuw? Wie ontmoette er in de Bijbel een leeuw?
3. Naast de leeuw en de ‘windhond’ (denk aan een heel grote jachthond) wordt ook genoemd de ………………
4. De les is dat wij moedig tegen de zonden moeten st………

Spreuken 30 : 29 - 31

Spreuken 30
29
Deze drie maken een goeden tred; ja, vier zijn er, die een goeden gang maken;
30
De oude leeuw geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren;
31
Een windhond van goede lenden, of een bok; en een koning, die niet tegen te staan is.

Delen & Download

Download preek