Ds. D.W. Tuinier - Jeremia 14 : 7 - 9

Afspelen

Jeremia als voorbidder voor het volk

Jeremia 14
4-3-2020
Zijn schuldbelijdenis
Zijn smeekbede
Zijn pleitgrond

Jeremia 14 : 7 - 9

Jeremia 14
7
Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
8
O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
9
Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet.

Delen & Download

Download preek