Ds. G.J. Baan - Lukas 15 : 8 - 10

Afspelen

De gelijkenis van de penning

Lukas 15
25-7-2021
Een verloren penning (vs. 8a)
Een gezochte penning (vs. 8b)
Een gevonden penning (vs. 9-10)

Lukas 15 : 8 - 10

Lukas 15
8
Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?
9
En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.
10
Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Delen & Download

Download preek