Ds. D. Rietdijk - 1 Timotheüs 4 : 4 - 5

Afspelen

De rechte dankzegging

7-11-1990
Gods goede schepping
Een gestelde voorwaarde
Geheiligd door dankzegging

1 TimotheĆ¼s 4 : 4 - 5

1 Timotheüs 4
4
Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
5
Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

Delen & Download

Download preek