Ds. G.J. Baan - Psalmen 105 : 8

Afspelen

Gods verbond

Psalmen 105
13-6-2021
Een goddelijk verbond (“Zijns verbonds” / “des…heeft,”)
Een herinnerd verbond (“Hij gedenkt”)
Een blijvend verbond (“tot…eeuwigheid,” / “tot…geslachten;”)

Psalmen 105 : 8

Psalmen 105
8
Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;

Delen & Download

Download preek