Ds. R.A.M. Visser - Genesis 24 : 67

Afspelen

Het huwelijk van Izak

Genesis 24
8-9-2019
De zorg van Abraham
Het verlangen van Rebekka
De liefde van Izak

Genesis 24 : 67

Genesis 24
67
En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood.

Delen & Download

Download preek